Systemy asekuracyjne przed upadkiemVETRA Sp. z o.o. jest producentem systemów dostępu do elewacji

ASEKURACJA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
 
Stosowana jest w miejscach niezabezpieczonych przez bariery. pionowego transportu materiałów na mniejsze wysokości podnoszenia. Z powodzeniem zastępują dźwigi towarowe, nie wymagają wykonania szybu na całej wysokości przejazdu i odrębnego pomieszczenia maszynowni.
 
  • asekuracja punktowa, w postaci punktów kotwiczących, montowanych na słupkach stropowych kotwionych do żelbetu lub mocowanych do blachy trapezowej oraz instalowane  na elementach konstrukcji budynku, a także na przystankach dźwigów pożarowych. Spełnia wymagania normy PN-EN 795 typ A.
  • asekuracja liniowa, w postaci sztywnych prowadnic lub w postaci liny, na które zakładany jest suwak przeznaczony do wpiecia osobistej liny bezpieczeństwa. Obydwa rodzaje mocowane są uchwytami lub słupkami do konstrukcji budynku. Spełniają wymagania normy  PN-EN 795 typ C lub D.
 
ALPINISTYCZNE SYSTEMY DOSTEPU DO ELEWACJI
 
Stanowią tańszą alternatywę dla podestów wiszących typu BMU
 
  • wysięgniki przestawne  przeznaczone są do poprowadzenia lin alpinistycznych ponad attyką aż do punktów kotwiczących. Instalowane są czasowo w gniazdach mocowanych do attyk, konstrukcji fasad lub stropów. W wersji wysokiej umożliwiają przeprowadzenie lin ponad balustradą lub podniesioną elewacją.
  • wysięgniki przejezdne stosowane są przypadku długich fasad. Słup i ramie wysięgnika mocowane SA do wózka szynowego, poruszającego się po torowisku.
  • Punkty kotwiczące oraz prowadnice sztywne stosowane są w trudno dostępnych miejscach, np. po stropami wysuniętych na zewnątrz kondygnacji.