Serwis, modernizacje i naprawyVETRA Sp. z o.o. jest producentem systemów dostępu do elewacji

Vetra prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wykonuje przeglądy specjalne do określenia wykorzystania resursu, pomiary elektryczne, obsługuje badania odbiorcze i eksploatacyjne dźwignic. W zakresie posiadanych uprawnień wykonujemy modernizacje oraz naprawy dźwignic w rozumieniu przepisów UDT.