Podesty wisząceVETRA Sp. z o.o. jest producentem systemów dostępu do elewacji

PODESTY WISZĄCE:

 PODESTY RODZAJU BMU wg PN-EN 1808, przeznaczone do stałej obsługi elewacji wysokich budynków

Fasady wysokich budynków, głównie aluminiowo-szklane lub kamienne, wymagają okresowo czynności konserwacyjnych i częstego mycia. Prace te wykonywane są z podestów wiszących stanowiące stałe wyposażenie budynku.

Zależnie od architektury i konstrukcji budowli, na podstawie indywidualnych projektów, dostarczamy podesty wiszące z mechanizmami jazdy wzdłuż elewacji instalowane na:

  • szynach zewnętrznych stalowych lub aluminiowych,
  • szynach podwieszanych do stropów,
  • torach zamocowanych do połaci dachowych,
  • torach mocowanych do wewnętrznej strony ścian attykowych.

Podesty mogą być także instalowane na przestawnych wysięgnikach oraz stałych i obrotowych wspornikach.
Oferujemy opracowanie technologii dostępu do elewacji, dobór urządzeń, ich dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi.

Parametry urządzeń dobierane są indywidualnie według potrzeb Klienta.

 PODESTY RODZAJU TMP wg PN-EN 1808,

Przeznaczone są do wykonywania napraw elewacji, w tym do czyszczenia, malowania, ocieplania różnymi technologiami, wymiany okien, montażu lekkiej obudowy, montażu aluminiowo-szklanych ścian osłonowych, zakładania elewacji ceramicznych i kamiennych. Używane są również w kotłach energetycznych, chłodniach kominowych, zbiornikach. Szczególne walory użytkowe urządzenia posiadają dzięki zastosowaniu bezpiecznych i niezawodnych wciągarek o wysokim udźwigu jednostkowym, posiadających podwójne zabezpieczenie awaryjne, możliwość samoczynnego montażu lin i łatwego zjazdu w przypadku zaniku zasilania. Wciągarki wyposażone są w ogranicznik udźwigu, licznik godzin pracy, indywidualny układ sterowniczy z przyciskami, połączenie zasilania szczelną wtyczką nie wymagające udziału elektryka, bezobsługową przekładnię, możliwość całkowitego demontażu bez narzędzi specjalnych. Instalacje elektryczne o stopniu ochrony IP56 lub IP65, wykonane są przy użyciu nowoczesnej aparatury z szybkomontowalnymi wtyczkami, przekaźnikiem kontroli faz, zabezpieczeniami przeciążeniowo-zwarciowymi, różnicowo-prądowymi oraz automatycznym poziomowaniem.

Podesty budowlane

mają szybkomontowalne, aluminiowe platformy, składanych z z aluminiowych modułów o szerokości 0,6m i długości 2,0 lub 3,0m, umożliwiających zestawienie platformy o długości do 16m. Zawieszenie stanowią składane, o nastawnej długości, wysięgniki przestawne lub przejezdne. Mogą być napędzane wciągarkami ręcznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi.

Elektryczne sterowanie centralne wykonywane jest przez operatora z szafki umieszczonej na pomoście. Zasilanie z sieci prądu przemiennego, trójfazowego, 380/220V, 50Hz, z zabezpieczeniem zwłocznym 25A. Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy moduły kątowe, moduły o nietypowej długości, zestaw do konfiguracji piętrowej oraz specjalne zawieszenia.

Podesty budowlane

- z napędem ręcznym mają udźwig do 400kg, długość maksymalną 6m, wysokość podnoszenia do 50m.

- z napędem pneumatycznym mają udźwig do 800kg, długość maksymalną do 12m, wysokość podnoszenia do 150m.

- z napędem elektrycznym mają udźwig do 1000kg, długość maksymalną do 16m, wysokość podnoszenia do 300mm.

 Podesty chłodniowe

Przeznaczone są do wykonywania napraw hiperboloidalnych powłok chłodni kominowych. Dzięki modułowej konstrukcji urządzenie można, zmieniając konfigurację, zmontować także wewnątrz chłodni, wykonując z niego czyszczenie (piaskowaniem lub hydrodynamicznie), wykuwanie miejscowych uszkodzeń, wymianę lub uzupełnianie zbrojenia, reprofilację, nakładanie powłok zabezpieczających. Specjalne, linowe układy dociskowe stabilizują platformę na zewnętrznej i wewnętrznej powłoce. Zawieszeniem mogą być sterowane z platformy wózki poruszające się po torowisku kotwionym do powłoki lub jeżdżące bezpośrednio po betonowej koronie. Wszystkie napędy są elektryczne.

Podesty kominowe

Przeznaczone są do wykonywania napraw cylindrycznych i zbieżnych powierzchni trzonów kominów przemysłowych, silosów i pylonów. Dzięki modułowej konstrukcji można zmieniać średnicę platform. Napęd podnoszenia stanowią wciągarki elektryczne.

Podesty kominowe mają udźwig do 3000kg, średnicę maksymalną do 12m, wysokość podnoszenia do 300m.

W wykonaniu specjalnym platforma podestu może mieć przelotowy przystanek, przeznaczony do wjazdu pojemnika z towarem lub kosza z ludźmi.

Podesty kotłowe

Przeznaczone są do wykonywania przeglądów i napraw wnętrza kotłów energetycznych. W zależności od wymiarów włazów wejściowych posiadają odpowiednio zaprojektowaną wielkość elementów i sposób ich montażu. Mogą być instalowane w komorach o minimalnym przekroju włazu 400×400mm.

Podesty kotłowe napędzane są z reguły wciągarkami pneumatycznymi w celu wyeliminowania możliwości porażenia obsługi. Dopuszczalne jest także stosowanie napędu elektrycznego pod warunkiem zasilania z transformatora separacyjnego.
W kotłach tradycyjnych używane są podesty z dachem zabezpieczającym obsługę w czasie usuwania nawisów, w kotłach fluidalnych dach jest niepotrzebny.
Zależnie od konstrukcji kotła i rozstawu otworów montażowych w stropie podesty mają długość do 12m i udźwig do 800kg.

Podesty do kabin malarskich

Przeznaczone są do zapewnienia dostępu podczas malowania pojazdów, jak autobusy czy wagony kolejowe lub innych dużych powierzchni o znacznej wysokości.

Podesty zainstalowane są na torach mocowanych do ścian kabin umożliwiających przejazd wzdłużny. Cierny napęd podnoszenia oraz mechanizm wysuwu platformy w głąb kabiny zapewniają dogodny dostęp do wszystkich powierzchni malowanego przedmiotu. Pneumatyczne napędy oraz specjalne rozwiązania antyelektrostatyczne gwarantują spełnienie wymagań przeciwwybuchowości.

Podesty do masztów

Przeznaczone są  do transportu osób i narzędzi podczas konserwacji oświetlenie na stadionach sportowych. Wyposażone są w napęd elektryczny i umożliwiają transport dwóch osób na wysokość do 100m.